khg-dresden

IMPRESSUM

De verantwoordelijkheid voor deze website berust bij Kiermeier - Haselier - Grosse Rechtsanwälte-Steuerberater-Partnerschaft mbB, Glacisstraße 6, 01099 Dresden. Tel.: +49351828000, Fax: +493518280028, email: info@khg-dresden.com.

Kiermeier - Haselier - Grosse Rechtsanwälte-Steuerberater-Partnerschaft mbB is een samenwerkingsverband met beperkte professionele aansprakelijkheid. Zij is ingeschreven in het maatschapsregister (Partnerschaftsregister) van het Amtsgericht Dresden onder nr. PR 24.

De in ons kantoor werkzame advocaten (als partner dan wel als werknemer) zijn lid van de Rechtsanwaltskammer Sachsen, Glacisstraße 6, 01099 Dresden, Tel.: +49351318590, Fax: +493513360899, Internet: www.rak-sachsen.de. De Rechtsanwaltskammer Sachsen heeft ook toezichthoudende bevoegdheden ten aanzien van de advocaten.

Lothar Kiermeier is tegelijkertijd belastingconsulent en lid van de eveneens als toezichthoudende instantie bevoegde Steuerberaterkammer Sachsen, Emil-Fuchs-Str. 2, 04105 Leipzig, Tel.: +49341563360, Fax: +493415633620, Internet: www.steuerberaterkammer-sachsen.de.

Aan al onze partners en in dienstverband bij ons werkende medewerkers van onze maatschap is na hun slagen voor het Tweede Juridische Staatsexamen, door het voor elk individueel geval bevoegde Ministerie van Justitie bij monde van de Präsident van het betreffende Oberlandesgericht de titel van "Rechtsanwalt" verleend. Aan Lothar Kiermeier is daarnaast door de terzake bevoegde Steuerberaterkammer de beroepaanduiding „Steuerberater“ verleend.

De geldende beroeps- en gedragsregels voor advocaten, te weten de Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), Berufs- und Fachanwaltsordnungen van de Bundesrechtsanwaltskammer (BORA en FAO) alsmede de Beroeps- en gedragsregels voor de advocatuur in Europa (CCBE) zijn op de website van de Bundesrechtsanwaltskammer www.brak.de onder de rubriek „Für Anwälte“ en de volgende link "Berufsrecht" te vinden.

De geldende beroeps- en gedragsregels voor belastingadviseurs, te weten het Steuerberatungsgesetz (StBerG) benevens de bijbehorende uitvoeringsverordening, de Berufsordnung der Steuerberater (BOStB) en de Steuerberatergebührenverordnung (StBGebVO) zijn op de website van de Bundessteuerberaterkammer www.bundessteuerberaterkammer.de onder de rubriek „Ihr Steuerberater“ en de volgende link "Berufsrecht" te vinden.

Ons Umsatzsteueridentifikationsnummer (BTW-nr.) is: DE 186526910.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering bestaat voor de advocaten van Kiermeier - Haselier - Grosse Rechtsanwälte-Steuerberater-Partnerschaft mbB via ERGO Versicherung AG, Postbus, 10935 Berlijn. De territoriale reikwijdte van de verzekeringsdekking bestrijkt het gehele grondgebied van de EU, Turkije en de staten die tot de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte behoren.

Verantwoordelijk i.S.d. § 55 lid 2 RStV is advocaat Markus Haselier, die voor u beschikbaar is voor vragen over de inhoud. Je bereikt hem onder Rechtsanwalt Haselier, c/o Kiermeier - Haselier - Grosse Rechtsanwälte-Steuerberater-Partnerschaft mbB, Glacisstrasse 6, 01099 Dresden oder info@khg-dresden.com

Online geschillenbeslechtingsplatform en consumentengeschillenbeslechting: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kiermeier - Haselier - Grosse Rechtsanwälte-Steuerberater-Partnerschaft mbB neemt niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken. 

Ontwerp en vormgeving: WEG3 marketing kommunikation, Münster

Programmering: w+ Werbe- und Internetagentur GmbH, Dufkampstr. 40, 48703 Stadtlohn, Tel.: +492563409000, Fax: +492563409010, www.w-plus.de