khg-dresden

Vita

Advocaat Kiermeier is in 1959 in Ludwigsburg geboren. Hij heeft zijn rechtenstudie doorlopen in Tübingen, Freiburg en Berlijn. Na zijn "Referendariaat" (een tweejarige praktijkopleiding als tweede fase van de rechtenstudie in Duitsland, afgesloten met het tweede staatsexamen/assessorexamen) waarvan een stage in Singapore deel heeft uitgemaakt, was de heer Kiermeier vanaf 1990 bij het internationale accountantsbureau C & L Treuhandvereinigung Deutsche Revision AG eerst in Frankfurt am Main werkzaam. Later heeft hij als advocaat en belastingadviseur de inhoudelijke leiding van de vestiging in Dresden op zich genomen. In 1995 stapte de heer Kiermeier over naar Schürmann & Partner en werkte mee aan de opbouw van het vestiging in Dresden van dit advocatenkantoor. In 1997 heeft hij samen met beide andere naamgevende partners KIERMEIER HASELIER GROSSE opgericht.

Naast zijn moedertaal Duits spreekt de heer Kiermeier vloeiend Engels.

Specialismen

De heer Kiermeier is gespecialiseerd advocaat voor handels- en vennootschapsrecht. De heer Kiermeier houdt zich voornamelijk bezig met gevallen op het gebied van het vennootschaps-, handels- en belastingrecht. Zijn specialismen omvatten onder meer het opzetten van statuten/vennoot-schapsakten en de oprichting en omzetting van ondernemingen. Daarnaast houdt de heer Kiermeier zich al jarenlang bezig met de aankoop van ondernemingen en adviseert hij vermogende particulieren op het gebied van het erfrecht en directeur-aandeelhouders inzake de opvolgingsproblematiek.


Lidmaatschappen

De heer Kiermeier is lid van de Commissie voor Handels- en Vennootschapsrecht van de Rechtsanwaltskammer Sachsen, lid van de Commissie Belastingen en Recht van de IHK (Kamer van Koophandel) Dresden alsmede op het vakgebied Financiën en Belastingen van de DIHK in Berlijn. Naast zijn werk oefent advocaat Kiermeier nog onbezoldigde functies uit als voorzitter van Dresden Heritage e. V. en als bestuurslid van het Forum für Baukultur e. V. Bovendien is hij actief binnen de ondernemersvereniging „Die Familienunternehmer ASU e. V." als voorzitter van de regionale afdeling  Dresden.